Curs: ETICA SI INTEGRITATE

(Bucuresti, 4-6 Decembrie)

STRUCTURA CURS:

1. Definirea eticii si integritatii

 • introducere in terminologia specifica eticii; exemple;
 • definirea conformitatii si stabilirea diferentelor intre etica si conformitate;
 • definirea integritatii si relatiei dintre etica si integritate;
 • studii de caz.

2. Cultura etica

 • definirea culturii etice si principalele componente;
 • tonul la varf si importanta acestuia;
 • guvernanta corporativa la entitatile publice;
 • codul de conduita;
 • gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii si motivarea personalului;
 • gestionarea conflictelor de interes si incompatibilitatilor;
 • sistemul de raportare a iregularitatilor.

3. Sistemul de control intern/ managerial

 • ce este controlul inter si importanta acestuia
 • modele de control intern
 • etica si integritate ca parte a mediului de control;
 • codul controlului la entitatile publice
 • standardul de etica si integritate;
 • exemplu de implementare a standardului de etica si integritate.

4. Consilierea etica a personalului

 • ce inseamna consiliere etica;
 • dileme etice si modalitati de rezolvare;
 • rolul si atributiile consilierului de etica;
 • cum se asigura consilierea etica;
 • exemplu de organizare a institutiei consilierului de etica.

5. Conflicte de interese si incompatibilitati

 • definirea conflictului de interes;
 • conflictul de interese addministrative si penal;
 • definirea incompatubilitatilor;
 • diferente dintre conflictul de interese si incompatibilitati;
 • gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitati.

6. Incidentele de integritate

 • ce sunt incidentele de integritate;
 • triunghiul fraudei;
 • abateri de la etica
 • gestionarea incidentelor de integritate;
 • studiu de caz

Locul de desfasurare:  Bucuresti

Perioada: 04-06.12.2019

Pretul/participant: 2.000 lei (fara TVA)

Durata curs: 18 ore