Curs online

MANAGER RESURSE UMANE
1-3 Octombrie 2020

Introducere

Managementul resurselor umane dintr-o organizaţie vizează maximizarea potenţialului pentru succes al acesteia prin încurajarea alocării şi evoluţiei optime a personalului său. Toţi managerii sunt responsabili de gestionarea eficientă a resurselor de care dispun, rolul directorilor în gestionarea şi evoluţia personalului fiind la fel de important ca şi acela al managerului “specialist” în RU.

Cui se adresează acest curs

Cursul “Manager Resurse Umane” se adresează  tuturor managerilor care trebuie să gestioneze oamenii pe care îi au în subordine conform politicilor şi procedurilor organizaţiei din care fac parte, cu precădere în ceea ce priveşte alocarea, tratamentul corect, performanţa, comportamentul şi dezvoltarea acestora. De asemenea, pot accesa acest curs nu numai persoanele care lucrează în departamentele de resurse umane ale organizațiilor, dar și persoanele care intenționează să-și dezvolte o carieră în managementul resurselor umane.

Obiectivele cursului

 • Formarea, dezvoltarea și exersarea de competențe și aptitudini necesare unui manager de resurse umane în activitatea de zi cu zi din cadrul organizației
 • Dezvoltarea competențelor de gestionare a resurselor umane din cadrul organizațiilor
 • Explicarea modului în care managementul resurselor umane poate contribui la punerea în practică a strategiei organizației
 • Prezentarea de instrumente și tehnici utilizate în gestionarea resurselor umane

Agenda cursului

 • Managementul strategic al resurselor umane
 • Planificarea resurselor umane în organizații
 • Recrutarea și selecția
 • Tehnici de analiză a postului
 • Modalități de redactare a fișei postului
 • Întocmirea profilul candidatului ideal
 • Redactarea anunțului de recrutare
 • Interviul de selecție – abilități și structurare
 • Cum se face integrarea noilor angajați
 • Evaluarea performanței angajaților
 • Metode de stabilire a obiectivelor și a criteriilor de performanță
 • Modalități de oferire a feedback-ului
 • Metode de formare și dezvoltare a resurselor umane
 • Abordarea conflictului în organizații
 • Hoții de timp și managementul timpului