Bogăţiile infinite ale lumii sunt chiar aici, aproape de noi, aşteptînd să ne deschidem sufletul pentru a le contempla. Există în fiinţa umană o adevărată “mină de aur”, o bogaţie inestimabilă, de unde puteţi “extrage” tot ceea ce aveţi nevoie, pentru a trăi o viaţă splendidă, fericită şi îndestulată. Mulţi oameni dorm profund, neavând nici o idee despre acest tezaur de infinită inteligenţă şi dragoste ce sălăşluieşte în el. Oricare ar fi obiectul dorinţelor voastre, îl puteţi obţine din acest tezaur.

O bucată de oţel magnetizată poate să atragă şi să ridice o cantitate de fier ce cântăreşte de 12 ori mai mult decât ea, dar, aceeaşi bucată de oţel nu poate ridica deloc o pană.

Tot astfel, există două tipuri de oameni:

  • cei “magnetizaţi”, plini de încredere şi speranţă, care ştiu că s-au născut pentru a reuşi în tot ceea ce intreprind; iar pe de altă parte sunt
  • cei “demagnetizaţi”, plini de îndoieli şi de teamă, de incertitudini, prejudecăţi şi superstiţii. Când se iveşte o ocazie bună, aceştia îşi spun: “Dacă eşuez… mi-aş putea pierde banii… oamenii vor râde de mine…”. Acest tip de om nu va ajunge niciodată prea departe în viaţă pentru că, fiindu-i frică să înainteze, va prefera să stea pe loc.

Marele secret rezidă în puterea miraculoasă, creatoare, ce sălăşluieşte în subconştient, secret ţinut şi ocultat în ultimul loc în care cei mai mulţi dintre noi l-am fi căutat vreodată. Puteţi să aduceţi în viaţa dumneavoastră mai multă bogăţie, sănătate, putere, bucurie şi fericire tocmai prin cunoaşterea şi folosirea acestei puteri ascunse în subconştient. Nu e nevoie să cuceriţi această imensă putere, deoarece deja o posedaţi. Trebuie doar să învăţaţi cum să vă serviţi de ea, cum să o aplicaţi în diverse situaţii de viaţă.

Legile subconştientului

Legile subconştientului sunt legi care implică foarte mult puterea credinţei din partea unei fiinţe umane. Prin urmare, trebuie să credeţi în acţiunea sa, să credeţi chiar în uriaşa putere a credinţei.

Tot ceea ce vi se întâmplă, evenimentele, condiţionările şi chiar acţiunile pe care le întreprindeţi sunt reacţii ale subconştientului la gândurile cultivate cu perseverenţă în minte.

Este important de ştiut, că nu atât obiectul credinţei este esenţial, ci însăşi credinţa fermă menţinută cu tărie şi hotărâre nezdruncinată este cea care va duce la obţinerea rezultatului scontat.

1.Adevărata bogăţie se află în propria fiinţă. Acolo trebuie să căutaţi împlinirea celor mai arzătoare dorinţe.

2. Marele secret al tuturor geniilor din toate epocile este capacitatea extraordinară de a intra în contact cu puterile subconştientului lor şi de a le folosi corespunzător. Şi dumneavoastră puteţi să faceţi la fel.

3. Subconştientul cunoaşte rezolvarea oricărei probleme. Dacă îi sugeraţi înainte de a adormi: “Doresc să mă trezesc la ora 6”, el vă va trezi exact la această oră.

4. Subconştientul este creatorul corpului vostru şi îi stă în putere să vindece orice boală. Sugestionaţi-l în fiecare seară cu ideea unei sănătăţi perfecte şi el, fiind servitorul vostru fidel, se va supune.

5. Orice gând constituie o cauză şi orice situaţie reprezintă un efect.

6. Dacă doriţi să scrieţi o carte, o minunată piesă de teatru, să ţineţi conferinţe inspirate, sugestionaţi-vă subconştientul cu putere, din tot sufletul, şi el vă va răspunde cu siguranţă.

7. Sunteţi asemenea unui căpitan ce-şi conduce vaporul. Trebuie să daţi ordine potrivite (sugestii şi imagini mentale) subconştientului care controlează şi guvernează toate experienţele vieţii voastre.

8. Nu spuneţi niciodată: “Mi-e imposibil” sau “Nu am mijloace să…” subconştientul va prelua aceste sugestii şi va face astfel încât să nu aveţi banii necesari sau să nu puteţi face ce v-aţi propus. Afirmaţi mereu: “Îmi stă în putere să fac orice datorită subconştientului meu.”.

9. Legea ce stă la baza întregii manifestări este legea credinţei. Credinţa este gândul permanent întreţinut în mod conştient. Respingeţi cu fermitate orice gând că cineva sau ceva v-ar putea face rău. Aveţi încredere în uriaşa putere a subconştientului de a vă vindeca, inspira, revitaliza şi îmbogăţi.

10. Schimbaţi-vă radical, în sens benefic, modul de a gândi; numai în acest fel veţi influenţa pozitiv destinul.

Caracterul dual al minţii

Deşi nu pare evident, mintea este alcătuită din două părţi distincte. Linia de demarcaţie dintre ele este binecunoscută tuturor filozofilor din zilele noastre. Cele două aspecte ale mentalului sunt fundamental diferite, căci domeniile lor de acţiune sunt distincte. În mod obişnuit ele sunt numite: mentalul obiectiv şi mentalul subiectiv, adică mentalul conştient şi cel subconştient, spiritul treaz şi cel care doarme, eul de suprafaţă şi eul profund, mentalul ce supraveghează acţiunile voluntare şi cel ce supraveghează acţiunile involuntare, masculinul şi femininul.

Aduni ceea ce semeni

Pentru o înţelegere cât mai corectă a fenomenelor ce se petrec în mintea noastră, vom asemăna mintea cu o grădină.

Dumneavoastră sunteţi grădinarul, care plantează în tot cursul zilei diferite seminţe (gândurile întreţinute în subconştientul propriu). Ceea ce acum semănaţi în subconştient veţi recolta ca efecte mai târziu, în corpul şi destinul dumneavoastră.

De aceea, începeţi prin a semăna gânduri de pace, de bucurie, de bunăvoinţă şi prosperitate. Meditaţi în linişte şi plini de aspiraţie asupra acestor calităţi, acceptaţi-le în mod plenar în mentalul conştient, adică în cel care raţionează. Continuaţi să cultivaţi cu perseverenţă aceste minunate gânduri – seminţe şi veţi culege o recoltă bogată.

Subconştientul vostru este asemenea unui sol, ce hrăneşte orice fel de seminţe, fie ele bune sau rele.

Credeţi că agricultorii culeg struguri din mărăcini sau smochine de pe scaieţi? Orice gând este o cauză şi orice acţiune este un efect. De aceea,

este esenţial să ne dirijăm gândurile, astfel încât să nu creăm decât fenomene benefice.

Atât timp cât gândiţi în mod corect şi înţelegeţi acest mecanism, dacă gîndurile depozitate mereu în subconştient sunt constructive, armonioase şi paşnice, puterea lui colosală vă va răspunde şi va crea numai stări armonioase, precum şi o tovărăşie agreabilă şi favorabilă din toate punctele de vedere.

Dacă veţi începe să controlaţi procesele ce au loc în gândire, veţi deveni capabili să vă folosiţi puterile subconştiente în orice problemă, oricât de dificilă ar fi ea.

Altfel spus, veţi începe să controlaţi şi să colaboraţi în mod conştient cu puterea infinită, cu legea atotputernică ce guvernează toate fenomenele acestei lumi.

Priviţi în jurul vostru şi, oriunde v-aţi afla, veţi remarca uşor că marea majoritate a oamenilor trăieşte în lumea exterioară; doar cei cu adevărat iluminaţi se preocupă intens de descoperirea formidabilelor lumi subtile şi spirituale din interiorul lor. Amintiţi-vă că lumea interioară este formată din chiar gândurile, sentimentele şi imaginile mentale care creează lumea exterioară. Ca urmare, singura şi adevărata putere creatoare este lumea din noi şi orice fenomen cu care ne confruntăm în exterior este, de fapt, creat chiar de noi înşine în mod conştient sau inconştient, în universul interior.

Prin cunoaşterea interacţiunii ce are loc între conştient şi subconştient, vă veţi putea transforma întreaga viaţă. Pentru a schimba condiţiile exterioare, trebuie să acţionaţi asupra cauzei care le-a produs. Majoritatea oamenilor încearcă să modifice circumstanţele şi situaţiile cu care se confruntă doar prin acţiuni directe şi superficiale asupra lor.

Pentru a suprima neînţelegerile, dezordinea, sărăcia sau neputinţa, trebuie înlăturată chiar cauza lor şi această cauză rezidă tocmai în felul în care gândiţi.

Trăiţi într-un ocean profund, plin de bogăţii infinite. Subconştientul vostru este extrem de sensibil la orice gând pe care-l nutriţi. Aşadar, gândurile voastre pun în mişcare inteligenţa potenţială şi înţelepciunea, forţele vitale şi energiile latente.

Conștientul este căpitanul navei, iar mecanicii navei sunt cei care formează subconșientul

Vom ilustra principalele deosebiri ce există între cele două părţi ale mentalului prin următoarele comparaţii: mentalul conştient este asemenea unui căpitan de vapor care stă pe puntea navei. El dirijează toate manevrele şi dă ordine oamenilor aflaţi în sala motoarelor care, la rândul lor, controlează toate cazanele, instrumentele etc. Mecanicii nu ştiu încotro se îndreaptă nava, dar se supun ordinelor pe care le primesc. Ei pot chiar să facă astfel încât nava să eşueze pe stânci, dacă omul de pe punte, servindu-se în mod greşit de compas şi sectant, le dă indicaţii eronate. Mecanicii i se supun în mod automat, pentru că el este comandantul.

Căpitanul este stăpân pe navă şi ordinele sale sunt executate întocmai. Tot astfel, mentalul conştient este căpitanul navei care este constituită din fiinţa, anturajul şi toate afacerile voastre.

Subconştientul primeşte absolut toate ordinele pe care i le daţi şi le consideră adevărate.

Dacă repetaţi mereu: “Nu am mijloace pentru a cumpăra asta sau cealaltă”, subconştientul primeşte aceste gânduri şi face în aşa fel încât să nu puteţi avea ceea ce vă doriţi. Dacă veţi continua să spuneţi: “Nu am destui bani ca să-mi cumpăr această maşină, să fac această călătorie în America, să stau în această casă sau să am acest palton de blană”, atunci puteţi fi siguri că subconştientul se va supune ordinelor voastre şi veţi trece prin viaţă fără să vă bucuraţi de toate lucrurile pe care le doriţi.

Anul trecut, de Crăciun, o studentă contempla în vitrina unui magazin un rucsac, pe cât de frumos, pe atât de scump. Se pregătea să se întoarcă în acasă pentru a petrece sărbătorile de iarnă în mijlocul familiei.

Tocmai îşi spunea: “Ce păcat că nu am destui bani să-mi cumpăr acest rucsac”, când îşi aminti ceea ce auzise în timpul conferinţelor pe care le ţinusem: “Niciodată să nu terminaţi o declaraţie negativă, ci contraziceţi-o imediat şi atunci miracolele nu vor întârzia să apară.” În acel moment, tânăra îşi spuse: “Acest rucsac este al meu. Este de vânzare, iar eu accept ideea că pot să-l am. Subconştientul meu va face în aşa fel, încât să-l primesc cadou.” La ora opt, în aceeaşi seară, logodnicul ei îi oferi cadou un rucsac foarte asemănător celui pe care ea îl admirase dimineaţa şi cu care se identificase mental. Ea îşi umpluse mintea cu gânduri de aşteptare a cadoului şi, apoi, a lăsat totul în seama subconştientului, care ştia cum să-i îndeplinească dorinţa. Tânăra studentă mi-a spus mai apoi: “nu aveam banii necesari pentru a cumpăra acel rucsac, dar acum ştiu unde pot găsi şi banii şi orice lucru de care am nevoie: în tezaurul intern care se află chiar în mine.”

Un alt exemplu edificator: dacă spuneţi: “Nu-mi plac ciupercile” şi apoi sunteţi servit cu o mâncare de ciuperci, veţi suferi de indigestie, căci subconştientul dumneavoastră îşi spune: “Stăpânului (mentalului conştient) nu-i plac ciupercile”. Este un exemplu amuzant, ce ilustrează diferenţele esenţiale şi modurile specifice de operare ale mentalului conştient şi a celui subconştient.

O amică afirma: “Mă trezesc la ora 3 dimineaţa de câte ori beau cafea seara.” În consecinţă, când ea bea seara cafea, subconştientul o trezea, ca pentru a-i spune: “stăpânul vrea să te trezeşti la ora 3.”

Subconştientul vostru lucrează 24 de ore pe zi şi vă copleşeşte mereu cu fructele gândurilor pe care le întreţineţi.

(Traducere și adaptare după: Joseph Murphy – The Power of Your Subconscious Mind)

Categories: NLP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *