Trebuie să învăţaţi să folosiţi creator uriaşa forţă mentală de care dispuneţi. Activitatea mentală, după cum ştim, este structurată pe două niveluri: cel conştient sau raţional şi cel subconştient sau iraţional. Pentru a gândi, vă folosiţi de mentalul conştient; astfel, toate gândurile penetrează în subconştient, care le ascultă fidel şi manifestă exact situaţiile sau stările psihice corespondente acestor gânduri. Subconştientul este sediul emoţiilor, dorinţelor, sentimentelor şi trăirilor latente în om; este însăşi forţa creatoare în fiinţa umană. Dacă nutriţi gânduri benefice veţi avea parte numai de bine, dar dacă veţi gândi în mod nearmonios, chiar negativ, atunci se vor manifesta mereu doar forţe negative. Acesta este modelul, aparent simplu, în care lucrează permanent mentalul (detaliat în articolul “Cum trebuie folosit subconștientul“)

Esenţial de reţinut este că, odată ce o idee a fost acceptată de către subconştient, acesta începe practic imediat să acţioneze, pentru ca ideea să devină realitate.

Iată, deci, un adevăr foarte interesant şi foarte subtil: forţele latente din subconştient pot fi puse în mişcare, în egală măsură, atât de un gând malefic, cât de unul benefic.

Această lege, aplicată într-o manieră greşită, poate cauza multe suferinţe şi necazuri, o mare nefericire, eşecul oricărei acţiuni întreprinse şi frustarea întregii fiinţe. Dacă, însă, vă veţi obişnui să nutriţi mereu gânduri armonioase şi benefice, veţi observa negreşit că succesul nu va întârzia să apară, iar sănătatea şi prosperitatea vă vor marca, de acum înainte, întreaga viaţă.

Pentru a începe să gândiţi în mod constructiv este indispensabil ca, în prealabil, să fi dobândit măcar într-o oarecare măsură calmul mental şi o stare fizică bună.

Tot ceea ce veţi afirma, ce veţi simţi că poate fi realizat, va fi acceptat ca atare şi manifestat de către forţele latente din dumneavoastră. Deci, ceea ce vă rămâne de făcut este să acţionaţi astfel încât subconştientul să accepte sugestia respectivă.

De pildă, emiteţi un anumit ordin mental, iar subconştientul va reproduce fidel ideea pe care i-aţi imprimat-o. Aceasta este legea care stă la baza fenomenului sugestiei: reacţia pe care o veţi obţine, adică răspunsul subconştientului, va fi identică cu natura sugestiei pe care aţi întreţinut-o în mod conştient.

Psihologii şi psihiatrii afirmă că, atunci când sugeraţi anumite idei subconştientului, în celulele creierului se produc o serie de transformări specifice. Imediat el acceptă sugestia, începe să o pună în execuţie făcând diferite asociaţii de idei şi, pentru a-şi atinge scopul, se foloseşte de orice cunoştinţă pe care aţi acumulat-o în decursul vieţii. Înţelepciunea şi puterea infinită ce sălăşluiesc în mod latent în dumneavoastră se află oricând la dispoziţia subconştientului, iar acesta are capacitatea de a mobiliza toate forţele naturii, pentru a face ca ideea respectivă să devină realitate. Uneori, poate răspunde pe loc, alteori trebuie să treacă zile, săptămâni sau chiar mai mult timp, până când problema să fie rezolvată. Căile sale sunt, într-adevăr, nebănuite.

Subconştientul nu judecă faptele

Mentalul conştient sau conştiinţa, care raţionează, are posibilitatea de a alege. De exemplu, dumneavoastră puteţi alege cărţile care vă plac, casa cea mai confortabilă, iubitul sau iubita de o viaţă. Pe de alta parte, inima bate, sistemul digestiv funcţionează, la fel şi cel respirator, fără nici o alegere sau imprimare conştientă din partea dumneavoastră, fiind controlate în mod direct de către subconştient.

Subconştientul acceptă ceea ce îi este impus sau, cu alte cuvinte, ceea ce gândiţi în mod permanent.

Subconştientul nu judecă faptele, aşa cum o face mentalul conştient ci, după cum am spus, este asemenea pământului care primeşte orice fel de seminţe, fie bune, fie rele. Gândurile noastre sunt active şi ele constituie seminţele din templu. Ideile negative, distructive, continuă să lucreze în subconştient şi se vor manifesta în viaţa voastră sub forma unor experienţe mai mult sau mai puţin plăcute.

Aşadar, subconştientul nu este interesat dacă gândurile voastre sunt bune sau rele, adevărate sau false, ci, pur şi simplu, răspunde în deplină conformitate cu natura acestor gânduri.

De exemplu, dacă în mod conştient acceptaţi ceva ca fiind adevărat, chiar dacă acea idee era falsă, subconştientul vostru o va face cu putinţă şi va materializa ideea respectivă, în modul pe care dumneavoastră îl aşteptaţi.

Diferenţa dintre mentalul obiectiv şi cel subiectiv

Uneori, mentalul conştient este numit şi mental obiectiv, pentru că prin el sunt cunoscute obiectele exterioare. Mentalul obiectiv are conştiinţa lumii obiective, pe care o percepe cu ajutorul celor cinci simţuri. El învaţă prin observare directă, prin experimentare sau prin educaţie. După cum am mai spus, principala sa îndatorire este aceea de a raţiona.

Să presupunem că sunteţi unul dintre miile de turişti ce vin anual să viziteze oraşul Los Angeles. Decideţi că este un oraş frumos, căci are parcuri şi grădini minunate, clădiri impozante şi vile cochete. Această concluzie este opera mentalului obiectiv.

Subconştientul este numit adesea şi mental subiectiv. El ia cunoştinţă de ceea ce vă înconjoară prin mijloace specifice, independente de cele cinci simţuri, percepând realitatea prin intuiţie. Subconştientul este sediul emoţiilor, arhiva amintirilor voastre.

Mentalul subiectiv se manifestă cel mai pregnant atunci când cel obiectiv este total pasiv. Deci, el reprezintă o parte a conştiinţei care se manifestă în stare de inconştienţă sau de somnolenţă.

Subconştientul nu este capabil să raţioneze

Într-o controversă oarecare, subconştientul nu poate găsi nici un argument, fie el pro sau contra. Astfel, dacă emiteţi sugestii false, el le va accepta ca fiind adevărate, materializându-se sub formă de situaţii de viaţă, experienţe sau diferite alte evenimente. Tot ceea ce vi se întâmplă este rezultatul gândirilor imprimate în subconştient. Dacă i-aţi impus concepte false, cel mai bun mijloc de a le înlătura este tocmai repetarea frecventă a unor idei opuse lor, armonioase şi construcive. Astfel, veţi putea forma un nou obicei, acela de a întreţine gânduri benefice, căci subconştientul este sediul obişnuinţelor şi obiceiurilor de tot felul.

Gândurile pe care le nutriţi în mod frecvent lasă urme adânci în subconştient.

Dacă ele sunt armonioase, paşnice şi constructive veţi avea numai de câştigat. Dar dacă aţi lăsat să vă domine îndoiala, neliniştea şi alte gânduri destructive, cel mai bun remediu este să conştientizaţi uriaşa forţă ce sălăşluieşte în subconştient şi să luaţi hotărârea de a atinge o stare perfectă de fericire şi sănătate. Subconştientul, creatorul fiinţei voastre, fiind mereu unit cu sursa divină a tuturor lucrurilor, vă va elibera de orice constrângere şi vă va reda fericirea la care aspiraţi cu atâta fervoare.

Rezumat

1.   Gândiţi-vă numai la bine şi binele se va manifesta fără nici o îndoială. Dacă veţi gândi însă în mod negativ, veţi culege roade pe măsură. Sunteţi chiar reflectarea propriilor voastre gânduri.

2. Subconştientul nu vă contrazice niciodată, ci acceptă mereu ceea ce afirmaţi în mod conştient. Nu spuneţi niciodată: “Nu am bani destui ca să-mi cumpar asta.”, deşi poate momentan este adevărat. Mai bine spuneţi: “Voi cumpara acest obiect. Accept total această idee.”

3. Deţineţi mereu puterea de a alege. Alegeţi, deci, sănătatea şi fericirea. Puteţi decide dacă să fiţi prietenos sau duşmănos. Alegeţi totdeauna un comportament amabil, cordial, vesel, cooperant şi întreaga lume vă va răspunde la fel. Aceasta este cel mai bun mijloc de a vă dezvolta o personalitate plină de armonie.

4. Mentalul conştient are rolul de “paznic”. Rolul său fundamental este acela de a proteja subconştientul împotriva sugestiilor negative. Urmăriţi să fiţi mereu convinşi că în curând se va petrece ceva minunat. Cea mai mare putere cu care aţi fost înzestraţi este capacitatea de a alege. Alegeţi deci bucuria şi bunăstarea în toate aspectele vieţii.

(Traducere și adaptare după: Joseph Murphy – The Power of Your Subconscious Mind)

Categories: NLP

1 Comment

IMENSA PUTERE A SUGESTIEI – Renaldo · November 26, 2019 at 11:51

[…] că ele provin direct de la subiectul în cauză, ori din exteriorul lui (vezi și articolul “De ce trebuie să avem o gândire pozitivă“). Subconştientul nu face comparaţii sau raţionamente şi nici nu reflectează, aceste […]

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *